Thuisbezoeken

In het programma “Wij de buurt” gaat Thuisbezoeken in verschillende wijken niet letterlijk over bezoeken bij iemand thuis. De basis van dit thema is de visie “professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen”. In alle wijken wordt er met de formele trekkers samengewerkt met als doel het betrokken burgerinitiatief of de vrijwilligers maximaal te ondersteunen.

Het is heel inspirerend om actieve Amsterdammers te volgen in hun ambitie om iets te betekenen in hun buurt, maar het is ook zoeken hoe je hier als professional aan bij kunt dragen. Zoals Karin Moor uit de Bijlmer mooi onder woorden bracht, moet je bijvoorbeeld in staat zijn met de ‘waan van de dag’ mee te bewegen.

In een aantal wijken richten de initiatieven zich op ouderen. Deze worden bijvoorbeeld bezocht om ze te helpen met hun administratie, of om ze te feliciteren en te betrekken bij een buurtvereniging. Deze bezoeken dragen bij aan het voorkomen of het verminderen van sociaal isolement. 

In andere wijken gaat het meer om het versterken van de verbindingen tussen formele en informele partijen met als doel dat zo veel mogelijk buurtbewoners de weg kunnen vinden naar activiteiten in de buurt. Of zich gewoon prettiger in hun omgeving voelen, omdat ze elkaar kennen en zorgen voor een prettige en schone buurt.

Iedereen mag mee doen

De projecten Thuisbezoeken richten zich op verbinden en versterken. Doordat er meer verbindingen komen tussen en binnen formele en informele zorg zullen meer Amsterdammers de weg vinden naar ondersteuning en interessante activiteiten in hun buurt. Streven is dat iedereen mee mag en kan doen. We gaan op zoek naar de kracht en wat iemand te bieden heeft en daar doen we een beroep op. 

Bijeenkomsten

In het thema Thuisbezoeken is een inspiratiedag geweest in maart, met heel veel ruimte voor het uitwisselen van kennis en leerervaringen. Het verslag vind je hier

Ondersteuning

De initiatieven onder het thema Thuisbezoeken worden ondersteund door expert Brecht van Beers.

Delen:

Overzichtspagina Thema's


Thuisbezoeken - Initiatieven

Nieuwsbrief