Sociale Rollen

Het thema Sociale rollen is ontwikkeld om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, talenten of beperkingen. Het doel is om mensen zo te ondersteunen dat zij gewaardeerde rollen kunnen vervullen in de samenleving.

In een initiatief sociale rollen werken wijkbewoners, informele zorg, professionals, managers, bestuurders en beleidsmensen samen als een team. Het team brengt meteen vanaf het begin innovatieve werkwijzen in praktijk, ieder teamlid binnen zijn eigen rol. De benodigde ondersteuning wordt onderling ter plekke geregeld en alleen waar nodig professioneel ingevlogen.

Een rol van betekenis

Door de talenten, wensen en interesses van verschillende mensen te verbinden ontstaan nieuwe contacten en wederkerige ondersteuningsrelaties. Mensen krijgen grip op hun leven doordat ze een rol van betekenis spelen. In de wijk, op school, op de arbeidsmarkt of in clubs en verenigingen.

Ondersteuning

De initiatieven onder het thema Sociale rollen worden ondersteund door expert Anouk Bolsenbroek

Delen:

Overzichtspagina Thema's


Sociale Rollen - Initiatieven

Nieuwsbrief