Thema's

Welzijn op Recept

Welzijn op recept ondersteunt mensen met psychosociale klachten in het behouden en verbeteren van welzijn. lees meer

Community Care

Community Care gaat over het versterken van verbindingen tussen Amsterdammers. In een goed draaiende gemeenschap zijn mensen bij elkaar betrokken en kunnen ze ook op elkaar rekenen wanneer het moeilijker gaat. Ze zorgen voor elkaar, vaak zonder vragen te stellen, omdat het vanzelfsprekend is. lees meer

Thuisbezoeken

In het programma “Wij de buurt” gaat Thuisbezoeken in verschillende wijken niet letterlijk over bezoeken bij iemand thuis. De basis van dit thema is de visie “professionals dienen vrijwilligers te ondersteunen”. In alle wijken wordt er met de formele trekkers samengewerkt met als doel het betrokken burgerinitiatief of de vrijwilligers maximaal te ondersteunen. lees meer

Sociale Rollen

Het thema Sociale rollen is ontwikkeld om een inclusieve samenleving dichterbij te brengen. Een samenleving waaraan iedereen optimaal kan deelnemen, ongeacht leeftijd, cultuur, achtergrond, talenten of beperkingen. Het doel is om mensen zo te ondersteunen dat zij gewaardeerde rollen kunnen vervullen in de samenleving. lees meer

Nieuwsbrief