Centrum

Het stadsdeel Centrum bestaat uit de wijken Centrum West en Centrum Oost. CentraM is de Madi in dit stadsdeel. In plaats van één thema per wijk te kiezen heeft CentraM besloten om in het hele centrum twee thema’s uit te voeren: Welzijn op Recept en Thuisbezoeken.

Beide initiatieven sluiten aan bij processen die al in gang zijn gezet. Het centrum kiest daarmee voor verdieping en niet voor iets nieuws. De doelstelling van thuisbezoeken is om de kwaliteit en kwantiteit van de al bestaande huisbezoeken te vergroten. En in welzijn op recept wil men de driehoek huisarts-wijkverpleging-maatschappelijke dienstverlening versterken door te focussen op zaken die in bestaande werkprocessen geborgd kunnen worden.

Bij de uitvoering van de twee thema’s wordt met verschillende partners samengewerkt. Voor thuisbezoeken zijn dat twee stadsdorpen. Voor welzijn op recept is IJsterk is de trekker van de informele zorg. 

Delen:

Overzichtspagina Stadsdelen


Initiatieven in stadsdeel Centrum

Nieuwsbrief