Onze experts

Bij elk thema is een expert nauw betrokken. Deze experts coachen de initiatieven die met hun thema aan de slag zijn en ze zorgen ervoor dat de mensen die betrokken zijn bij de initiatieven onderling elkaar inspireren in bijeenkomsten. 


Brecht van Beers

Brecht is als expert betrokken bij de initiatieven van het thema thuisbezoeken. Zij doet dit namens de stichting Thuis in Welzijn, een stichting voor maatschappelijke ondersteuning, vanuit het paradigma ‘professionals ondersteunen vrijwilligers’.

Brecht ondersteunt de unieke combinatie tussen mantelzorgers/vrijwilligers en professionals in burenhulp binnen de maatschappelijke ondersteuning.

Contact


Anouk Bolsenbroek

Anouk is directeur van Inclusionlab, een netwerk van zelfstandig ondernemers die zich laten inspireren door het ideaal van een inclusieve samenleving. Daarin kan iedereen onder eigen regie een leven midden in de samenleving opbouwen en gewaardeerde rollen vervullen.

Anouk is als expert betrokken bij de initiatieven sociale rollen.

Contact


Birgit Oelkers en Irma Vroegop

Birgit en Irma zijn zelfstandig professionals en betrokken als expert bij de initiatieven community care. Ze werken samen als community builders en als procesbegeleiders.

Birgit en Irma ondersteunen buurtbewoners om sociale gemeenschappen te bouwen die voor elkaar klaar staan. Dat doen ze vanuit de visie dat gemeenschappen altijd vanuit mensen zelf gebouwd worden, niet vanuit bestaande systemen.

Contact


Henny Sinnema

Henny werkt bij het Trimbos Instituut en heeft van daaruit aan de wieg gestaan van het ontwikkelen van welzijn op recept. Zij ondersteunt de initiatieven in dit thema vanuit het Trimbos Instituut en zoekt naar verbindingen met de al aanwezige Amsterdamse ervaringen.

Contact

Nieuwsbrief