Mensen en Organisaties

De gemeente Amsterdam heeft MEE Amstel en Zaan gevraagd Wij zijn de Buurt stedelijk te leiden. De 8 organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening in Amsterdam (Madi's) zijn allemaal gevraagd de initiatieven in hun stadsdeel te leiden, samen met een informele partner. 

Vertegenwoordigers van de Madi's, de gemeente en MEE vormen samen met vertegenwoordigers van de informele organisaties en cliëntenbelang de stuurgroep van het programma.


Maatschappelijke Dienstverlening (Madi's) 

In de initiatieven werken de 8 organisaties voor Maatschappelijke Dienstverlening (Madi's) samen met allerlei informele organisaties of actieve buurtbewoners. De 8 Madi's hebben voor de uitvoering van Wij zijn de Buurt opdracht gekregen van de gemeente Amsterdam.


Stuurgroep


MEE Amstel en Zaan

MEE Amstel en Zaan trekt de kar van het stedelijk project. Manager Willem Hagen voert de regie hierover.  Hij heeft voor de dagelijkse leiding van Wij zijn de Buurt Marieke van Noort ingehuurd als programmaleider. Naast haar werkt Liza Daane, stafmedewerker bij MEE Amstel en Zaan, mee aan Wij zijn de Buurt. Liza zorgt naast haar inhoudelijke inbreng voor een goed verloop van de bijeenkomsten van de thema's en het stedelijk programma. 

Programmaleider: Marieke van Noort


Marieke is een sociaal zelfstandig ondernemer die werkt aan haar passie: een samenleving waar mensen die kwetsbaar zijn volop deel van uitmaken. Dat vraagt inspanning van de samenleving en van de mensen zelf. Die opgave ziet zij terug in het programma Wij zijn de Buurt, waar ze met veel energie leiding aan geeft. 

Contact
www.mariekevannoort.nl
info@mariekevannoort.nl
06-51618668

Inhoudelijke ondersteuning: Liza Daane


Liza werkt al lange tijd als inhoudelijk stafmedewerker bij MEE Amstel en Zaan. Ze heeft in deze baan aan de wieg gestaan van veel vernieuwing in de manier van werken van MEE consulenten. MEE ondersteunt mensen met een beperking bij het versterken van hun zelfredzaamheid, het vergroten van eigen kracht en die van het netwerk.

Contact
www.meeaz.nl
l.daane@meeaz.nl 

Nieuwsbrief