Welzijn op Recept (Oud-Noord)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In Oud-Noord was er al ervaring met Welzijn op Recept vanuit Combiwel. In dit initiatief heeft Doras het voortouw genomen om Welzijn op Recept verder te verbinden met formele zorg en informele zorg.

Startpunt

In de wijk Oud Noord is Beter Samen in Noord actief. Dit is een alliantie van 10 organisaties zoals Boven Ij ziekenhuis, Cordaan, Amstelring, Combiwel, Arkin etc. Binnen deze alliantie wordt intensief samengewerkt waarbij de focus ligt het gedrag van de klant ipv ziekte.

De werkwijze van Beter Samen in Noord ligt in het verlengde van Welzijn op recept. In Noord wordt op dit moment Welzijn op recept uitgevoerd door een professional van Combiwel.

Mensen en organisaties

Veel verschillende partijen zijn bij dit initiatief betrokken, waaronder Doras, Combiwel en drie informele organisaties: Burennetwerk, Burenbond en Hoop voor Noord.

Contactpersoon

Jacqueline van der Willigen, Doras, j.vanderwilligen@doras.nl, 020-4354554

Inhoud initiatief

In kader van dit initiatief wil Doras samen met Combiwel (en andere partijen) het aanbod van welzijn op recept verbreden door de inzet van vrijwilligers en daarmee een verbinding leggen tussen de informele en formele dienstverlening.

Ervaringen

Dit initiatief loopt erg goed. Alle betrokken mensen zijn erg enthousiast aan de slag om Welzijn op Recept te implementeren en hebben een open relatie met elkaar. Er zijn praktische afspraken over de inzet van informele zorg in het initiatief. Het team is hard aan de slag met het benaderen van huisartsen. Ook wordt er concrete casuïstiek besproken waaruit zinvolle discussies ontstaan. 

Er komen praktische dilemma’s op tafel vanuit de casuïstiekbesprekingen. Bijvoorbeeld: hoe outreachend is de welzijnswerker die Welzijn op Recept uitvoert? Of: Hoe kan je de informele zorg borgen naar de inwoners toe die het arrangement nodig hebben?

Het Burennetwerk heeft  als onderdeel van de Coalitie Erbij Amsterdam een presentatie verzorgd in het leernetwerk van Welzijn op Recept. Coalitie Erbij is een coalitie van allerlei stedelijke organisaties die tegen eenzaamheid strijden. Ze hebben allemaal een aanbod voor eenzame Amsterdammers, denk aan allerlei maatjesprojecten. Veel organisaties vinden het moeilijk om meer bekendheid te krijgen in de wijk. Het is voor hen niet te doen aan te sluiten bij alle wijkzorgoverleggen, terwijl ze veel specifiek aanbod hebben wat heel goed kan passen bij bewoners die verwezen worden in het kader van Welzijn op Recept. 

Verwachtingen

Er is een hele concrete doelstelling: 50 verwijzingen via Welzijn op Recept in het initiatief. Om dat te bereiken gaan de initiatiefnemers gestaag verder met het benaderen van huisartsen en het uitwisselen van concrete casuïstiek.

Stadsdeel: Noord
Thema: Welzijn op Recept

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief