Welzijn op Recept (IJburg)

Op IJburg (ruim 21.000 inwoners) werkt Dynamo vanuit Gezondheidscentrum Haveneiland, waarin verschillende zorg- en hulpverleners werkzaam zijn. Hierdoor was het al mogelijk om patiënten via korte lijnen naar maatschappelijke dienstverlening en participatie door te verwijzen.

Met het project Welzijn op recept wordt de samenwerking tussen formele en informele zorg versterkt. Zo is onlangs het Buurtpunt IJburg geopend. Dit spreekuur, met een laagdrempelige inloop, in hetzelfde gebouw, maakt het voor zorgverleners nog gemakkelijker om patiënten binnen Welzijn op recept door te verwijzen.

Stand van zaken april 2016

Basisstructuur

Om Welzijn op recept duurzaam en op de lange termijn succesvol te laten zijn, is er de afgelopen maanden geïnvesteerd in het verstevigen van de basisstructuur. Naast een onderzoek naar draagvlak onder de zorgverleners en doorverwijzers, is er een inventarisatie gemaakt van de meest voorkomende psychosociale problemen. Ook is er een inventarisatie gemaakt van mogelijke  en betaalbare (welzijns)activiteiten op IJburg, dit om het aanbod voor de patiënt concreet te maken.

Eind februari is Dynamo gestart met een buurtpunt op de begane grond van het Gezondheidscentrum. Iedere maandagochtend kunnen bewoners hier,  via een open inloop,  terecht met vragen op het terrein van financiën en administratie, huren en wonen, persoonlijke problemen en over deelname activiteiten of het doen vrijwilligerswerk.  Het Buurtpunt wordt druk bezocht en de ervaringen en reacties van de bewoners en medewerkers zijn positief!

Producten

Naar aanleiding van de inventarisatie zijn er op dit moment twee producten in ontwikkeling:

  • Een verwijsbriefje voor zorgverleners.
  • Een informatiefolder met betaalbare(welzijns)activiteiten op IJburg.

Het Buurtpunt wordt op 10 mei 2016, samen met alle gebruikers van het Gezondheidscentrum, geopend tijdens een gezellige borrel/housewarming.

Binnenkort kunnen de zorgverleners starten met het doorverwijzen van patiënten met het Welzijn op recept-verwijsbriefje

Samenwerking

Dynamo werkt binnen Welzijn op recept samen met ViiA, het vrijwilligersuitzendbureau van IJburg.  Zij helpen de bewoners bij het vinden van passend vrijwilligerswerk.

Uit andere Amsterdamse projecten, waar Welzijn op recept al langer loopt,  blijkt dat vrijwilligers een waardevolle rol hebben; zij hebben meer tijd en denken vanuit andere invalshoek dan betaalde krachten. Daarom gaat Dynamo samen met ViiA onderzoeken hoe een vrijwillig welzijnscoach op IJburg ingezet kan worden.

Contactpersoon

Claire Leenen, Dynamo, cleenen@dynamo-amsterdam.nl

Stadsdeel: Oost
Thema: Welzijn op Recept

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief