Welzijn op Recept (Geuzenveld-Slotermeer / de Aker-Nieuw Sloten / Slotervaart)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In dit grote initiatief, in drie wijken, worden kennis en ervaring van SEZO over formele zorg en de kennis en ervaring van Combiwel over welzijnswerk mooi samengebracht. Samen gaan zij op zoek naar nog meer verbinding met andere informele partijen.

Startpunt

In de drie wijken waar in Nieuw-West begonnen is met Welzijn op Recept binnen Wij zijn de Buurt, wordt voortgeborduurd op de ervaringen in de vierde wijk van Nieuw-West, Osdorp. In Osdorp liep al iets eerder een Welzijn op Receptproject vanuit het stadsdeel. 

SEZO heeft bij nagenoeg alle huisartsen al een maatschappelijk werker die spreekuur houdt op locatie: een mooie brugfunctie. Maar door alle ontwikkelingen blijft er steeds minder tijd over om het juiste aanbod voor een inwoner te vinden en deze ook ‘warm’ over te dragen.

Mensen en organisaties

Naast Sezo is Combiwel actief in dit initiatief vanuit de informele zorg. Zij hebben vanuit verschillende stadsdelen al veel ervaring en gaan nu in Nieuw-West verder implementeren door het inzetten van welzijnscoaches. 

Contactpersoon

Bianca Terpstra, SEZO, B.Terpstra@sezo.nl, 020-6675109

Inhoud initiatief

Het initiatief wil de huisartsen in Nieuw-West verleiden om mee te doen, zodat mensen met psychische problemen niet meer automatisch in het medische circuit worden geholpen, maar sociaal worden ondersteund door welzijn en informele contacten. Ook willen zij het Welzijn op Recept-concept versterken met de kennis vanuit SEZO over de niet-medische formele zorg zoals maatschappelijk werk en schuldhulpverlening. 

Combiwel ondersteunt al verschillende informele activiteiten in Nieuw-west, wat helpt om arrangementen samen te stellen en doorverwijzingen makkelijk te laten plaatsvinden. Daarnaast wil het initiatief andere vormen van informele zorg betrekken, buiten het klassieke welzijnsaanbod.  

Ervaringen

De samenwerking tussen Combiwel en SEZO verloopt prima. Zij hebben samen het informele aanbod en de mogelijkheden binnen welzijn in kaart gebracht. En de trekkers hebben inmiddels verschillende lijntjes gelegd met andere organisaties om het concept Welzijn op Recept te promoten.
Er zijn inmiddels 30 verwijzingen gedaan naar een welzijnsarrangement. 

Verwachtingen

De welzijnsarrangementen, en vooral de uitvoering daarvan, wordt nog verder ontwikkeld met behulp van de ervaringen van de expert. Daarnaast wil dit initiatief gewone inwoners in gaan zetten bij de evaluatie van het proces.

Stadsdeel: Nieuw-West
Thema: Welzijn op Recept

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief