Welzijn op recept (de Baarsjes/Oud West en Westerpark)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen. In West is al eerder ervaring opgedaan met Welzijn op Recept. Nu richt ABC Alliantie zich op de samenwerking met informele organisaties om zo enerzijds meer te kunnen verwijzen naar informele zorg, anderzijds een andere doelgroep te bereiken; mensen met niet-Nederlandse achtergrond.

Startpunt

Welzijn op Recept is een thema waar al een aantal jaar mee gewerkt wordt in Amsterdam West. In hun eerdere project rond Welzijn op Recept heeft ABC Alliantie al veel bereikt,nu richt de aandacht zich ook op het bereiken van andere eerstelijnszorgverleners en het inbedden van de werkwijze in de Wijkzorg netwerken.

Mensen en organisaties

 In twee van de drie wijkzorggebieden zijn we in West aan de slag met doorontwikkeling van Welzijn op Recept. In Baarsjes Oud West hebben we de samenwerking gezocht met team ED. Team Ed zijn ervaringsdeskundigen die een koffer vol ervaringen hebben, ervaring met schulden, met periodes van eenzaamheid, verslaving, problemen met instanties en met behandelingen in de psychiatrie. Zij hebben geleerd van hun ervaringen en zijn getraind om hun ervaringen in dienst te stellen van anderen en kunnen een brug slaan met bewoners in West, daar waar dat professionals soms niet lukt.

In Westerpark hebben we de samenwerking gezocht met Samen Sterk Vrouwen West en Kantara-brug. Kantara-brug richt zich op mannen van niet Nederlandse afkomst in het project Gouden Mannen. Zij organiseren cursussen, trainingen en persoonlijke begeleiding waardoor mannen, die het geloof in zichzelf verloren zijn weer mee leren doen. Vrouwen West samen Sterk richt zich op vrouwen met een niet Nederlandse achtergrond en zij geloven dat vrouwen elkaar sterker kunnen maken als ze elkaar ontmoeten en hun verhalen met elkaar delen, ook zij organiseren allerlei activiteiten.

Contactpersoon

Ineke Smeulers,  i.smeulers@combiwel.nl,  tel. 06 -13 064 494.

Inhoud initiatief

Met dit programma wil het initiatief het bereik onder andere eerstelijnszorgverleners vergroten, zoals praktijkondersteuner huisartsen GGZ, thuiszorg, fysiotherapeuten en diëtisten. Daarnaast wil dit initiatief samen met de informele partijen migranten mannen en vrouwen  en mensen met GGZ problematiek beter bereiken met een activiteiten aanbod wat aansluit op hun behoeften en meer activiteiten vanuit de informele zorg toevoegen aan de arrangementen van Welzijn op Recept.

Ervaringen

De contacten met alle drie de informele organisaties, Team Ed, Kantara- Brug en Vrouwen West Samen Sterk, zijn gelegd. We hebben ons aan elkaar gepresenteerd en elkaar verteld  wat een ieder doet en waar we elkaar kunnen vinden. Nu zijn we bezig om samenwerkingsafspraken met elkaar te maken.

Verwachtingen

De verwachting is dat we elkaar goed weten te vinden en dat we deelnemers  met elkaars hulp een goed activiteitenaanbod kunnen bieden. Dat we beter weten wat de verschillende doelgroepen nodig hebben om actief te worden en te blijven. En tot slot is er een mooi activiteitenoverzicht en nieuw publiciteitsmateriaal ontwikkeld om mee de boer op te kunnen.

Stadsdeel: West
Thema: Welzijn op Recept

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief