Welzijn op recept (Centrum-Oost en Centrum-West)

Net als in andere Welzijn op Recept initiatieven gaat dit initiatief om het bevorderen van de verwijzing van huisartsen naar welzijn en informele zorg, in plaats van naar medische zorg bij mensen die met psychische klachten bij de huisarts komen. In het centrum is de specifieke situatie dat bijna alle huisartsen éénpitters zijn, waardoor het bereik soms lastig is. De samenwerking tussen de trekkers van IJsterk en CentraM loopt heel goed.

Startpunt

In het stadsdeel Centrum zijn 24 huisartsenpraktijken, waarvan maar één gezondheidscentrum. Veel huisartsen in het stadsdeel werken dus alleen en zitten in de eindfase van hun carrière, waardoor het tot nu toe ingewikkeld is om hen te betrekken bij de wijkzorg. 

Mensen en organisaties

In het centrum wordt in het initiatief Welzijn op Recept samen uitgevoerd met IJsterk. In het initiatief wordt waar mogelijk samengewerkt met vrijwilligers, waaronder Burennetwerk.

Contactpersoon

Centrum Oost: Klary Welbedacht, CentraM, klary.welbedacht@centram.nl
Centrum West: Noor Conijn, CentraM, noor.conijn@centram.nl

Inhoud initiatief

Welzijn op Recept biedt de huisartsen een unieke kans om met weinig inzet van eigen middelen mee te gaan in de beweging om mensen met psychosociale problemen minder te medicaliseren. Door de combinatie tussen IJsterk en CentraM is het aanbod waar naar verwezen kan worden groot.

Ervaringen

CentraM en IJsterk hebben samen het aanbod van welzijn en informele zorg in kaart gebracht waarmee zij een concrete strategie richting de huisartsen in hebben gezet. De samenwerking tussen Centram en IJsterk verloopt goed. Zowel welzijnswerkers van IJsterk als maatschappelijkwerkers van Centram kunnen verwijzingen van huisartsen krijgen via de persoonlijke contactpersoon die iedere huisarts heeft. De eerste verwijzing voor een welzijnsactiviteit is een feit. De route voor verwijzing is kort. 

Verwachtingen

Er blijft in het verloop van het initiatief extra inzet nodig om huisartsen te motiveren door hen de meerwaarde te laten zien van de welzijnsarrangementen. 

Stadsdeel: Centrum
Thema: Welzijn op Recept

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief