Village de Pijp (Community Care in De Pijp-Rivierenbuurt)

Een typisch voorbeeld voor de start van een community care-experiment is het bewonersinitiatief ‘Village De Pijp’. De initiatiefnemers – Pauline en Marjolijn - zijn klein begonnen en dragen bij aan het dorpsgevoel in de Pijp door burencontacten te versterken en de oude waarde van ‘zorg voor elkaar’ een boost te geven. Daarbij maken ze geen onderscheid tussen krachtige en kwetsbare bewoners. Iedereen heeft zijn talent, kan op eigen wijze bijdragen. Met andere woorden: het gaat bij community care niet om een doelgroep maar om bewoners van een straat/buurt.

Startpunt

In maart 2015 werd de G 250 Buurttop De Pijp georganiseerd, een open dialoog tussen bewoners & ondernemers uit de Pijp en deskundigen, ambtenaren & politici van de gemeente Amsterdam, die op zoek gingen naar wat zij samen belangrijk vinden voor de buurt.  In een werkgroep die daar ontstond, werd verder gesproken over wat de buurt verder zou versterken. Onder andere aandacht voor sociale cohesie, hoe zorg naar bewoners toe kan komen. Ook ontstonden er plannen voor manifestaties om contact leggen te ondersteunen. Met de start van het programma 'wij zijn de buurt' was de link met community care snel gelegd. 

Mensen en organisaties

Het initiatief wordt vooral gedragen door twee buurtbewoners, Pauline en Marjolijn en ondersteund door Sara Bruinsma van Puur Zuid. Inmiddels breidt de kring met betrokken buurtbewoners zich vlot uit!

Contactpersoon

Pauline Kolsteeg, 06 123 909 22 of villagedepijp@gmail.com 

Inhoud initiatief

Het doel is om de gemeenschap in de pijp actief en sociaal betroken te maken. Dat gebeurt met heel veel energie! Er is een website, facebookpagina en andere pr-activiteiten om bekendheid te geven aan het initiatief. Er worden met allerlei mensen op verschillende plekken en in verschillende gremia gesprekken gevoerd over dit initiatief.

Ervaringen

Er is daarmee een beweging in gang gezet waar mensen elkaar leren kennen en iets met/voor elkaar doen. Door het bijhouden van een logboek is zicht op wat wel en niet werkt om deze beweging in gang te zetten en te houden. Er worden activiteiten georganiseerd die direct gericht zijn op iets doen met elkaar zodat men elkaar beter leert kennen. Er zijn drie ideeën uitgezet waaronder een oproep voor De beste wens van… voor de Pijp, maandelijkse groet dag en De Pijp Spreekt Je Aan-actie. Daarnaast gaan Pauline en Sara in één straat met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen in gesprek over wat zij kunnen dragen, wat nodig is om elkaar te leren kennen. Wat daaruit komt ziet u onder andere op de facebookpagina. 

Verwachtingen

In de initiatieven Community Care zijn begin 2016 'op de heuvel'-gesprekken geweest, waarin de vraag werd gesteld "als je in juni de heuvel op bent geklommen, en je kijkt achterom, wat zie je dan?" Het resultaat hiervan vindt je in deze tekening:

Stadsdeel: Zuid
Thema: Community Care


Laatste nieuws

Manifest Community Care

In het leernetwerk Community Care is veel energie losgekomen. De initiatieven die bezig zijn geweest met Community Care hebben hun belangrijkste lessen opgeschreven in een Manifest dat tijdens de Meet up wordt aangeboden aan wethouder van der Burg! lees meer

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief