Thuisbezoeken (Watergraafsmeer)

In dit initiatief wil Dynamo, met ondersteuning van Amsteldorp Actief, het nabuurschap en de verbinding tussen bewoners in de Van der Kumbuurt versterken.

Startpunt

De Van der Kumbuurt in Oost is een buurt naast het Amstelstation, die soms wat ‘vergeten’ lijkt te worden. Het is een relatief kleine buurt die door het station, de Amstel en de Meester Treublaan echt een afgeschermde buurt is, met zes flats met sociale huurwoningen. De sociale cohesie in de buurt is klein. Er zijn veel passanten van het Amstelstation en er zit ook het nodige verloop bij de bewoners.

Mensen en organisaties

In dit initiatief werken Dynamo, Buurtbeheer van der Kumbuurt, de bewonerscommissie van Stadgenoot en Amsteldorp Actief samen. 

Contactpersoon

Raymond Crispijn 
Contact: rchrispijn@dynamo-amsterdam.nl of 020-4609300 (algemeen nummer)

Inhoud initiatief

Er is voor gekozen in deze buurt geen Thuisbezoeken te doen, maar bewoners gezamenlijk uit te nodigen, met elkaar in contact te brengen, te kijken hoe ze hun buurt ervaren en welke rol ze in hun buurt willen spelen. We zijn er van overtuigd dat deze gezamenlijke aanpak meer oplevert dan individuele bezoeken.

Amsteldorp Actief is een bewonersinitiatief uit een buurt dichtbij, dat meedenkt en een inspiratiebron vormt voor hoe buurtbewoners de leefbaarheid kunnen vergroten door zich actief in te zetten. Amsteldorp Actief zet zich in om samen met Dynamo de informele kracht in de Van der Kumbuurt te mobiliseren.

Ervaringen

Samen met Amsteldorp Actief zijn de bewoners van de Van der Kumbuurt uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Raymond is actief op zoek gegaan naar contacten binnen de Van der Kumbuurt en heeft deze mensen betrokken bij de bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Woont u prettig in uw buurt?
  • Waarover bent u tevreden en waarover ontevreden?
  • Bent u op bekend met het aanbod van initiatieven in uw buurt? Denk bijvoorbeeld aan BUUV, Amsteldorp actief, het Hoekhuis etc.
  • Hebt u interesse in dit aanbod of vindt u het leuk om een actieve bijdrage te leveren aan deze initiatieven?
  • Voor de oudere bewoners: lukt het u voldoende om zelfstandig te blijven wonen nu u ouder wordt?

    

Deze bijeenkomst was een succes. De bewoners gaven aan dat de buurt inderdaad wat te anoniem is en dat ze zich soms storen aan zwerfvuil en rondslingerende fietsen. Bovendien gaven ze aan graag een rol te willen spelen in het verbeteren van de buurt. Het volledige verslag van het buurtgesprek kunt u hier lezen. 

Vervolg is dat er twee groepjes bewoners komen, waarvan één zich gaat richten op een schone en veilige buurt en de andere op een gezellige buurt. Amsteldorp Actief heeft verteld hoe zij voor schone straten zorgen, door korte lijntjes met het Stadsdeel en wekelijkse rondjes langs punten waar vaak vuil ligt. Deze manier van werken spreekt de bewoners van de Van der Kumbuurt ook aan.

Verwachtingen

Het initiatief is geslaagd als nieuwe buurtgenoten bereikt zijn en actief geworden zijn. De lijnen tussen informele en formele zorg zijn versterkt in de samenwerking. Door het initiatief is het aantal actieve bewoners vergroot.

Stadsdeel: Oost
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief