Thuisbezoeken (Osdorp)

Het doel van het thuisbezoeken-initiatief in Osdorp is het verminderen van het aantal mensen dat in een sociaal isolement verkeert. Via huisartsen en andere professionals worden buurtbewoners thuis bezocht. Daarnaast zijn LucasZorg en Betrokken Buren als informele partner betrokken. Zij willen ook bewoners in Osdorp ondersteunen met buurtdiensten en zorg.

Startpunt

In Osdorp wonen relatief veel ouderen en mensen die eenzaam zijn. Net als Geuzenveld heerst ook in Osdorp veel armoede en zijn er huisvestings- en psychosociale problemen.

Mensen en organisaties 

Lucas Zorg organiseert informele zorg en biedt in beperkte mate formele zorg aan. Lucas Zorg heeft ook een groep genaamd Betrokken Buren

Betrokken buren is een groep gemotiveerde, getrainde, ervaringsdeskundige bewoners die zich betrokken voelt bij buurtgenoten in Osdorp. Zij kennen hun buurtgenoten omdat ze persoonlijk contact met hen hebben en willen zich inzetten met buurtdiensten, zoals een boodschap en kleine klusjes.


Nahza Lehmadi wil met haar nieuwe project ‘Betrokken Buren’ van de Lucas Community veel van de van origine buitenlandse buurtbewoners bereiken. De Betrokken Buren zoeken bewoners op die moeite hebben hulp en ondersteuning te vinden en proberen een netwerk rond deze mensen te creëren. Deze buurtbewoners komen ook langs voor een praatje en hulp. Zo’n acht verschillende talen worden er gesproken, dus je kunt wel nagaan dat er veel verschillende buren geholpen kunnen worden. 


Peter de Lange is adviseur van LucasZorg. Na zijn pensionering actief geworden bij de Lucas Community in Osdorp ondersteunt hij burgerinitiatieven: bewoners die een lokale onderneming starten. De Lucas Community faciliteert deze ‘bewondernemers’. Dat een vrouw tien jaar dood in huis kon liggen in zijn woonplaats Rotterdam, maakte diepe indruk op Peter. En inderdaad: hij is dus een Rotterdamse vrijwilliger in Amsterdam. 


Ellen Meijer van Sezo is onder de indruk van de samenwerking met Nahza: “Voor een man, die al heel lang hulp weigerde, kregen we het voor elkaar om binnen een paar dagen schulphulp te organiseren, zijn DigiD te activeren en de Voedselbank te regelen.”

Contactpersoon

Simone van Leeuwen van SeZo
Contact: s.vanleeuwen@sezo.nl of 06-46011379

Inhoud initiatief

Ellen Meijer legt Thuisbezoeken af aan adressen die via onder andere huisartsen worden aangeleverd. Daarnaast biedt SeZo ondersteuning bij het opzetten van Galerijgesprekken en andere activiteiten om Lucas Zorg en Betrokken Buren in Osdorp breder bekend te maken en de bewoners te ontmoeten die extra hulp en zorg kunnen gebruiken, of geven. 

Ervaringen

Ellen merkt bij de Thuisbezoeken dat het niet makkelijk is met bepaalde mensen in gesprek te komen. In overleg met Nazha is besloten in sommige gevallen samen met een "betrokken buur" op bezoek te gaan, die goed lijkt te matchen met de te bezoeken buurtbewoner. Verder staan er veel gemotiveerde Betrokken Buren en stagiaires van LucasZorg klaar om de buurt in te gaan. Om door middel van galerijgesprekken, folderen en andere manieren meer bekendheid in de buurt te krijgen.

Verwachtingen

Door Lucas Zorg en Betrokken Buren te helpen met de expertise vanuit Sezo en samen te werken in het bezoeken en helpen van kwetsbare buurtbewoners wordt in Osdorp een breder vangnet gecreëerd voor bewoners die hulp of zorg kunnen gebruiken. Osdorp kent veel verschillende nationaliteiten en talen, waarvan er ook veel in het team van LucasZorg zijn. Dit helpt om de weg te vinden en goed bij buurtbewoners aan te kunnen sluiten.

Stadsdeel: Nieuw-West
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief