Thuisbezoeken (Centrum-Oost en Centrum-West)

In stadsdeel Centrum komt vrij veel armoede en eenzaamheid voor. Bij ouderen komt dit vaak voort uit het langer zelfstandig thuis wonen. Er gebeurt ook al veel in het Centrum om dit te bestrijden, bijvoorbeeld in de goed lopende wijkzorgnetwerken. Over het algemeen draaien die projecten goed, maar er is een tekort aan vrijwilligers. En de verbinding tussen informele zorg en formele zorg kan beter.

Mensen en organisaties

CentraM heeft twee coördinatoren informele zorg gevraagd dit initiatief te trekken. Zij hebben contact met twee stadsdorpen in het Centrum. 

Contactpersoon

Centrum Oost: Klary Welbedacht, CentraM, klary.welbedacht@centram.nl
Centrum West: Noor Conijn, CentraM, noor.conijn@centram.nl

Inhoud initiatief

Het initiatief is tweeledig. Enerzijds wil CentraM de eigen huisbezoeken uitbreiden met extra vrijwilligers en de verbinding tussen informele en formele zorg verduurzamen. Anderzijds wil het initiatief de twee stadsdorpen ondersteunen om op een hele eigen manier thuisbezoeken te organiseren. 

Het eerste deel is vooral een interne leerweg voor CentraM. Hoe kunnen zij hun eigen aanbod van vrijwillige huisbezoeken zo inrichten dat het flexibeler ingezet kan worden, ook voor andere doelgroepen dan de oudere Centrum-bewoners? En hoe kunnen ze de kwaliteit ervan verder verbeteren? 

Voor het tweede deel zijn de doelen en ambities van de twee stadsdorpen leidend. De rol van CentraM is deze ambitie te ondersteunen met haar ervaring en kennis. Ook kan over complexe problemen, waar men bij bezoeken aan buurtbewoners tegen aan loopt, met CentraM geschakeld worden. CentraM adviseert dan welke oplossing hier bij past en welke formele zorg wellicht nodig is. Stadsdorp Wetering is in Centrum Oost zeer gemotiveerd om felicitatiebezoeken te gaan uitvoeren, met een lekker taartje op bezoek bij oudere kroonjarigen. In Centrum West wordt dit deel van het initiatief samen met stadsdorpbuurt7 vormgegeven. 

Stadsdeel: Centrum
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief