Thuisbezoeken (Bos en Lommer)

MultiBeL organiseert als bewonersinitiatief al jaren verschillende activiteiten, zoals gezamenlijke maaltijden. MultiBeL heeft in dit initiatief een aantal enthousiaste leden verzameld die bezoeken gaan afleggen aan oudere Surinamers, om te kijken of ze zich goed redden en ze te verleiden mee te doen aan de activiteiten van MultiBeL. ABC Alliantie zet zich vol enthousiasme in om MultiBeL te begeleiden.

Startpunt

De ABC Alliantie voert al jaren preventieve huisbezoeken uit met vrijwilligers. Men wil in dit programma graag ervaring op doen met een huisbezoek-variant die ingebed en aangehaakt is bij een bestaand informeel (ouderen-) netwerk in Bos en Lommer. Men wil ook onderzoeken of de uitkomst hiervan ook bruikbaar is voor andere kwetsbare doelgroepen.

Mensen en organisaties

Jes Hoogervorst van ABC Alliantie werkt samen met MultiBeL, de informele partner, die een goedlopend informeel netwerk in Bos en Lommer heeft. Met hen wordt samengewerkt bij de vormgeving van huisbezoeken aan Surinaamse ouderen. Het mooie aan dit project vindt Jes dat het haar weer aan het denken zet over haar rol als professional: ‘Je bent als professional geneigd de regie te nemen, maar wij zijn gelijkwaardig.”

Contactpersoon


Jes Hogervorst, ABC Alliantie
Contact: j.hogervorst@abc-west.nl

Inhoud initiatief

MultiBeL gaat de thuisbezoeken echt op haar eigen manier doen. Dat is dus iets wezenlijk anders dan als vrijwilliger voor ABC Alliantie volgens hun handleiding huisbezoeken afleggen. ABC Alliantie begrijpt dit heel goed en ondersteunt MultiBeL bij deze aanpak. Een belangrijke rol voor ABC is dat de MultiBeL’ers altijd bij ABC Alliantie terecht kunnen met vragen over regelingen voor ouderen en met ingewikkelde situaties.

Ervaringen

Dit initiatief is vlot van start gegaan, en heeft een aantal gezamenlijke bijeenkomsten gehad. Van de startbijeekomst is een beeldverslag gemaakt: 

 


Na de voortvarende start loopt het proces wat moeizamer. Het echt aan de gang gaan met de thuisbezoeken lukt nog niet. Het vinden van Surinaamse ouderen die ze thuis kunnen bezoeken blijkt zeer lastig.

Acties als het uitdelen van een folder, navraag bij leden van MultiBeL en een oproep via de Radio hebben nog nauwelijks adressen opgeleverd. Jes en expert Brecht werken goed samen om MultiBeL hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen.

Verwachtingen

MultiBeL denkt na of en hoe ze verder willen met de huisbezoeken. Ze hadden niet verwacht dat er zo weinig belangstelling voor zou zijn vanuit Surinaamse ouderen. Wellicht schrikt het ook wat af dat genoemd wordt dat ze met de bezoeken iets aan eventuele eenzaamheid willen doen.

Voor een verwendag voor ouderen een jaarlijks uitstapje dat MultiBeL organiseert is wel voldoende belangstelling. 

Stadsdeel: West
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief