Thuisadministratie (Thuisbezoeken in Buitenveldert)

In dit initiatief draait om een heel concrete aanleiding: bij de grote populatie aan ouderen in de wijk Buitenveldert is er veel vraag naar hulp bij de administratie thuis. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen en de administratie wordt, zeker als je zorg nodig hebt, steeds ingewikkelder. De Algemene Hulpdienst is in samenwerking met Puur Zuid van start gegaan met de dienst lichte thuisadministratie.

Startpunt

In Buitenveldert wonen meer ouderen dan in andere wijken van stadsdeel Zuid. Eenderde van de inwoners is 75 jaar of ouder. Veel van de dienstverlening, van zowel professionals als van vrijwilligers die actief zijn in Buitenveldert, is dan ook gericht op ouderen. 

Alle organisaties hebben regelmatig te maken met cliënten en bewoners die moeite hebben met het lezen, interpreteren en/of ordenen van hun post en het bijhouden van hun administratie. Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen, blijft deze administratieve taak ook langer bij de ouderen liggen. En wanneer men afhankelijk wordt van zorg, wordt de administratieve last vaak groter en complexer. Een aanbod voor deze thuisadministratie was er tot op heden niet.

Mensen en organisaties

Verschillende organisaties die dit knelpunt signaleerden, zijn bij dit initiatief betrokken: de maatschappelijke dienstverlening (Puur Zuid), de Praktijkondersteuners ouderenzorg van de huisartsen (POH), de verschillende thuiszorgorganisaties, de Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Dynamo en het  wijkopbouwcentrum (WOCB). 

Contactpersoon

  
Pauline Mulder en Marianne Versteeg zijn de coördinatoren van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert.

Telefoon Pauline: 06-24735809
Telefoon Marianne: 06-24735819
E-mail: hulpdienstbuitenveldert@hetnet.nl


Sara Bruinsma ondersteunt dit initiatief namens Puur Zuid.

Contact: sbruinsma@puurzuid.nl of 06-12588045

Inhoud initiatief

Alle betrokkenen (zowel formeel als informeel) zijn het er over eens dat in Buitenveldert ondersteuning bij lichte thuisadministratie nodig is. De Algemene Hulpdienst Buitenveldert is hiermee aan de slag gegaan en zal hier in nauwe samenwerking met Puur Zuid aan werken. Alle vrijwilligers die gaan starten krijgen eerst een cursus van PuurZuid over thuisadministratie bij ouderen.

Ervaringen

In het leernetwerk van Thuisbezoeken in maart vertellen de bij de initiatieven betrokken mensen iets over hun ervaring met informele zorg.

Max van Praag vertelt over het uitgebreide dienstenpakket van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert die al meer dan 40 jaar bestaat: vervoer, vriendschappelijke bezoeken en nu ook licht administratieve hulp. Dit jaar kreeg de hulpdienst zo’n 7 duizend aanvragen te verwerken. 

Sara Bruinsma van Puur Zuid werkt naast dit initiatief ook met de burenhulp-vrijwilligers van Puur Zuid. Laatst moesten vrijwilligers van papieren klappers overgaan op een digitaal systeem. Zo indrukwekkend hoe zorgzaam de vrijwilliger, die zich vanwege haar achtergrond als secretaresse helemaal thuis voelt in het nieuwe systeem, een andere, slechtziende vrijwilliger het excelsheet uitlegt! 

Begin april zijn de eerste bezoeken in het kader van lichte thuisadministratie afgelegd.

Verwachtingen

Door ondersteuning bij thuisadministratie te geven aan de bewoners van Buitenveldert verwachten we te kunnen voldoen aan een sterke behoefte van ouderen om met een beetje hulp zelfstandig hun administratie te kunnen blijven doen. Voor onze vrijwilligers is het fijn dat ze de bewoner met een gerust hart en een opgeruimd gevoel op weg hebben kunnen helpen. 

De Algemene Hulpdienst Buitenveldert wil hier in plaats van een tijdelijke dienst een dienst van maken die tot in lengte van dagen kan blijven doorgaan. Zodra de lichte thuisadministratie bij de cliënt op orde is, komt de vrijwilliger ongeveer 1x per maand terug om een vinger aan de pols te houden. Dat zal niet veel tijd vergen, dus er zal ook ruim genoeg tijd zijn voor een praatje. 

Mede door de uitbreiding van het dienstenpakket van de Algemene Hulpdienst zullen de aanvragen en het aantal cliënten verder toenemen. Dat vraagt steeds verder gaande samenwerking met verschillende organisaties. Net als in de rest van de stad blijven in Buitenveldert steeds meer ouderen lang zelfstandig wonen. De AHB speelt daarop in, de lichte thuisadministratie is een mooie manier om ouderen ook op dit gebied te blijven ondersteunen. 

Stadsdeel: Zuid
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief