Sociale Rollen (Bijlmer Centrum)

In Bijlmer Centrum zijn behoorlijk wat buurtinitiatieven ontstaan,vormgegeven door enthousiaste inwoners. Het bewonersplatform Venserpolder heeft bijvoorbeeld al veel ingezet op het versterken van de verbindingen tussen inwoners en het betrekken van zoveel mogelijk mensen bij bewonersinitiatieven. Met het initiatief sociale rollen wordt gekeken hoe deze initiatieven nog meer vanuit de talenten & interesses zelf kunnen worden vormgegeven.

Hiermee moet het voor iedere inwoner een gewaardeerde rol in de samenleving kunnen vervullen, ook degenen voor wie dat tot nu toe niet zo vanzelfsprekend was. Om dat voor elkaar te krijgen doen buurtbewoners, vrijwilligersorganisaties en professionals ervaring op met innovatieve visies en werkwijzen.

Startpunt

Veel inwoners van deze wijk hebben het gevoel geen grip meer te hebben op hun eigen leven. Sommige mensen zijn volledig afhankelijk van zorg. Door meer vanuit deze inwoners zelf te denken en daarin ruimte te maken om regie in eigen hand te nemen, wordt het eigen kracht-denken de praktijk. 

Het is belangrijk dat hierin aandacht is en meer begrip komt voor cultuurverschillen tussen de formele zorg en de informele zorg. 

Mensen en organisaties

Het bewonersplatform Venserpolder heeft al veel ingezet op het versterken van de sociale samenhang en volwaardig deelnemen van inwoners aan de samenleving. Zij gaan samen met MaDi Zuidoost aan de slag met het versterken van de sociale rollen van inwoners in deze wijk. 

Er wordt een werkgroep gevormd met inwoners, een opbouwwerker, een informele partner, de vertegenwoordigers van MaDi Zuidoost, de kwartiermaker en de gebiedsmakelaar. Deze werkgroep gaat aan de slag om inwoners, informele en formele partners te vinden die willen bijdragen aan het initiatief. 

Contactpersoon

Karin Moor, MaDi Zuidoost 
Contact: k.moor@madizo.nl

Inhoud initiatief

In het initiatief sociale rollen zijn mensen, ook mensen voor wie dat voorheen helemaal niet vanzelfsprekend was, zelf het startpunt van een inclusieve buurt. Door vanuit hun interesses en talenten een buurtinitiatief te starten en deel te nemen aan clubs en verenigingen, werk te vinden, of een opleiding te volgen.

Buurtinitiatieven weerspiegelen veel meer de diversiteit van alle inwoners uit de buurt. De nodige support wordt onderling geregeld als onderdeel van het leven zelf en alleen indien nodig informeel en professioneel ingevlogen. Natuurlijke, informele en formele support zijn nauw op elkaar afgestemd en gericht op een leven midden in de samenleving op basis van eigen interesses en talenten. Ook de mensen die voorheen niet gemakkelijk hun huis uit kwamen, doen mee.

Stadsdeel: Zuidoost
Thema: Sociale Rollen

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief