SamenRedzaam (Community Care, Gaasperdam)

In Gaasperdam zijn al verschillende goede burgerinitiatieven op het gebied van informele zorg op gang gebracht. Een voorbeeld is de dorpsraad Driemond, die de mobiliteit in het dorp wil bevorderen, of ‘eindgebruiker aan het roer’ waar op basis van wederkerigheid meer en betere hulp aan senioren en mensen met een beperking gestimuleerd wordt. In dit initiatief worden deze en andere goede initiatieven verduurzaamd door het oprichten van een buurtcoöperatie.

Startpunt

Er gebeurt veel in Gaasperdam/Driemond op het gebied van het bevorderen van sociale cohesie, juist door veel informele zorgpartijen. Maar veel initiatieven missen de kracht om na een startperiode echt door te zetten. 

Het initiatief wordt gedragen door bewoners die betrokken zijn bij SAMENredzaam, een club van kwartiermakers die al een paar jaar bezig is om ruimte te maken voor 'anders zijn' en om zorg en welzijn in Zuidoost echt anders te organiseren.

Coördinator Anne Stijkel vertelt: "Met 'SAMENredzaam' proberen we sinds 2014 in Zuidoost een gevoel te laten ontstaan van dat mensen zich (weer) om elkaar bekommeren, maar dan wel vanuit gelijkwaardigheid EN wederkerigheid. Sleutelfiguren leiden we op tot kwartiermakers die leiderschap bij zichzelf en bij de ander naar boven halen en bruggen willen bouwen naar andere mensen, ook buiten hun natuurlijke kringetje."

Mensen en organisaties

Anne Stijkel doet mee namens SAMENredzaam, natuurlijk samen met een aantal kwartiermakers dat al betrokken is bij SAMENredzaam en mee wil doen met het opzetten van de buurtcoöperatie. Hierbij worden ze ondersteund door Karin Moor van MaDi Zuidoost.

Contactpersonen

Anne Stijkel, SAMENredzaam (www.samenredzaam.nu)
Contact: anne.stijkel@cocreatie.nl 

Karin Moor, MaDi Zuidoost 
Contact: k.moor@madizo.nl

Inhoud initiatief

Door het opzetten van een buurtcoöperatie, in verbinding met Madizo, wil dit initiatief alles wat al gebeurt op het gebied van burgerinitiatieven, binnen en buiten SAMENredzaam, een meer duurzaam karakter geven. Door te investeren in de buurtinitiatieven ontstaat een samenleving waar mensen van elkaar willen leren en elkaar willen helpen.   

Ervaringen

Op 21 maart is er een conferentie geweest waar de oprichting van de buurtcoöperatie SamenRedzaam is besproken met veel buurtbewoners, het stadsdeel en betrokken organisaties. 

Deze conferentie stond in het teken van de contouren van de buurtcoöperatie met als doel informeren, inspireren en verkennen. De middag bracht een positieve vibe voort waarin mogelijkheden in plaats van beperkingen werden benadrukt en iedereen gelijk was. Er zijn een paar belangrijke punten benoemd:

  • Het belang van het benoemen van een gemeenschappelijk doel en hier samen naar toe te werken kwam oa naar voren. Dit doel moet voortkomen uit de vraag. Dit betekent maatwerk waarin ook het individu en diversiteit centraal worden gesteld. Op deze manier wordt het vraagstuk omtrent inclusiviteit aangekaart, want dit blijkt een belangrijk thema: Hoe bereik je iedereen?
  • Om te kunnen blijven voldoen aan de verwachtingen, is het vaststellen van bepaalde gedragsregels en het vooropstellen van bepaalde waarden van belang met welzijn voorop.
  • Samenwerking is hier, tussen coöperaties onderling maar eigenlijk tussen verschillende organisaties in het algemeen, cruciaal. 
  • Een van de meest gehoorde aanbevelingen/vragen was dan ook een on- en offline platform om kennis en ervaringen te delen en zo ook te weten wat er gaande is en waar men voor wat naar toe kan.
  • Voor de coöperatie betekent dit een balans vinden in autonomie en verbinding, samen optrekken en leren coöperatief denken en de besluitvorming en sociocratische inzichten vergroten. Ook betekent dit dat het belangrijk is de waarden en regels van waaruit de coöperatie werkt duidelijk te hebben om zo ruimte te creëren waar men zich in kan bewegen en ontwikkelen.

Meer weten? Lees hier het hele verslag

Verwachtingen

In de initiatieven Community Care zijn begin 2016 'op de heuvel'-gesprekken geweest, waarin de vraag werd gesteld "als je in juni de heuvel op bent geklommen, en je kijkt achterom, wat zie je dan?" Het resultaat hiervan vind je in deze tekening:

Stadsdeel: Zuidoost
Thema: Community Care


Laatste nieuws

Manifest Community Care

In het leernetwerk Community Care is veel energie losgekomen. De initiatieven die bezig zijn geweest met Community Care hebben hun belangrijkste lessen opgeschreven in een Manifest dat tijdens de Meet up wordt aangeboden aan wethouder van der Burg! lees meer

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief