Nazorg schuldhulp (Thuisbezoeken in Noord-Oost)

Doras heeft veel ervaring met de inzet van professionals en vrijwilligers bij thuisbezoeken, bijvoorbeeld vrijwilligers die senioren thuis bezoeken. In het kader van armoedeproblematiek, waarmee het stadsdeel veel te maken heeft, verbreedt Doras in dit initiatief het aanbod van vrijwillige thuisbezoeken naar mensen die in een schuldsaneringsregeling zitten. Dit gebeurt met nieuwe vrijwilligers die weten hoe het is om met schulden te maken te hebben.

Startpunt

Er zijn in Amsterdam Noord-Oost veel mensen die last hebben van schulden. Via de professionele schuldhulpverlening van Doras wordt er vaak een schuldenregeling getroffen, maar veel mensen komen na verloop van tijd toch weer terug met nieuwe schulden. 

Mensen en organisaties


Susan Meijerink is de trekker van het initiatief namens Doras. Naast dit initiatief is zij ook betrokken bij het wijkinfopunt, waar zeven buurtbewoners informatie geven over zorg en welzijn. “Het mooiste vind ik om vrijwilligers te zien groeien en hun kennis te zien inzetten voor anderen.” 

Susan werkt samen met een aantal vrijwilligers die zelf ook ooit schulden hadden. Zij voeren de thuisbezoeken uit. Voor praktische kennis over schuldhulpverlening worden de vrijwilligers ondersteund door schuldhulpverlener Lisa Duin.

 Lisa Duin

Contactpersoon

Susan Meijerink 
Contact: s.meijerink@doras.nl of 06 44792214

Inhoud initiatief

Doel van het project is voorkomen van nieuwe schulden en het stimuleren van participatie door
te wijzen op mogelijkheden in de buurt. Veel welzijnsaanbod uit de informele dienstverlening is niet zo bekend bij mensen die in armoede leven. De vrijwilligers maken deze bewoners bekend met de voorzieningen die er zijn.

Inwoners die een schuldenregeling hebben getroffen worden in het kader van nazorg thuis bezocht, om in de thuissituatie te zien en te bespreken hoe het met hem/haar gaat en of er aanvullende hulp nodig is. Er wordt navraag gedaan of het de inwoner lukt om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen.

Deze thuisbezoeken worden door een vrijwilliger of ervaringsdeskundige gedaan. Hij/zij schakelt een professional in wanneer blijkt dat professionele ondersteuning nodig is. De vrijwilligers stimuleren de bewoner om stappen te zetten in het op orde krijgen van de financiële administratie. De vrijwilligers kennen de sociale kaart goed en weten goed wat er waar te halen valt. Doras voorkomt met deze huisbezoeken soms ook het ontstaan van nieuwe problematische schulden.

Ervaringen

Dit is Jolanda, een gedreven vrouw die bezig is met een thuisstudie schuldhulpverlening, en door dit project alvast wat praktijkervaring opdoet. Zij weet als Noorderling als geen ander welke uitdagingen er zijn voor mensen die met weinig geld moeten rondkomen. Ze weet mensen te stimuleren om de schouders eronder te zetten en in actie te komen wanneer schulden dreigen te ontstaan.

Zo komt ze bij een man thuis, die echt pissed off is. Hij geeft Doras een cijfer min tien. Wat blijkt? Hij begreep niet dat hij door de WSNP binnen 3 jaar weer van zijn schulden verlost is. “Na een uur bedankte hij ons gaf aan dat we van een min tien naar een acht waren gestegen.” 

Verwachtingen

De bezoeken aan de inwoners zullen bijdragen aan het voorkomen dat mensen opnieuw terugvallen in de schulden en sociale uitsluiting. Ook zal participatie en zelfredzaamheid bevorderd zijn en verzamelen we input voor het verbeteren van de Schuldhulpverlening vanuit Doras.

Stadsdeel: Noord
Thema: Thuisbezoeken

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief