Er zit muziek in Tuindorp (Community Care in Noord-West)

José Arts woont sinds enkele jaren in Amsterdam Noord, in TuttiFrutti-dorp. Toen ze er kwam wonen voelde dat gelijk goed. Ze voelt zich betrokken bij wat er gebeurt in haar buurt. Ze knoopt praatjes aan en heeft in no time een groot netwerk. In dit initiatief werkt zij samen met haar 'clubje'; andere mensen, sommigen uit formele organisaties zoals initiatiefnemer Doras, om het web uit te breiden waardoor er in de wijk meer sociale samenhang ontstaat.

Startpunt

In deze wijk zijn buurten met relatief vrij grote groepen oudere Amsterdammers die te maken hebben met lichamelijke en psychische problemen. Een daarvan is Tutti-Fruttidorp. 
In 2014 is het project Molenwijk (een wijk binnen Tuindorp) gestart. Deze zomer is het project ivm beëindiging van subsidie gestopt. Het project waarin namens Doras ook andere professionele organisaties aan deelnemen was gericht op het ondersteunen en faciliteren van bewonersinitiatieven. Inmiddels is er meer samenhang in de buurt, is er een plek voor bewoners gekomen waar zij elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen doen en hebben diverse bijeenkomsten met bewoners plaatsgevonden. In het kader van borging van de resultaten wil Doras met inzet van dit initiatief dit project voortzetten.

Mensen en organisaties

Dit initiatief wordt door een steeds groeiend bont gezelschap van mensen vormgegeven. Vooral mensen uit de buurt, maar met ondersteuning van een aantal formele organisaties, zoals maatschappelijk dienstverlener Doras, welzijnsorganisatie Combiwel en de Bethelkerk, die in de wijk staat. 

Contactpersoon

Buurtbewoonster José Arts, jose-zonnekind@kpnmail.nl

Inhoud initiatief

Stichting Doras, Combiwel en de Bethelkerk hebben contact met oudere bewoners die behoefte hebben aan hand- en spandiensten. Vanuit de gedachte ‘Je moet elkaar eerst leren kennen voordat je voor elkaar wilt zorgen’ wordt de focus van het initiatief gelegd op het zichtbaar maken en aanwakkeren van gemeenschapskracht. Het idee is muziek als positieve insteek te kiezen en samen te werken met het Danspaleis om op die manier buren meer met elkaar te verbinden. 

Ervaringen

Dat is inmiddels gestart bij José, een buurtbewoonster met een groot netwerk in de buurt die daar inmiddels met ondersteuning van de partners een start mee heeft gemaakt.  Samen met het Danspaleis en andere buurtbewoners bereidt zij een feest voor dat in juni zal plaatsvinden. Daarvoor hebben inmiddels verschillende bijeenkomsten met buurtbewoners plaatsgevonden.

Daarnaast gaat José samen met een medewerker van Combiwel in haar buurt bij buren langs om te horen wat zij belangrijk vinden in hun buurt, wat zij al doen en welke ideeën zij hebben om meer met elkaar op te trekken. 

Verwachtingen

In de initiatieven Community Care zijn begin 2016 'op de heuvel'-gesprekken geweest, waarin de vraag werd gesteld "als je in juni de heuvel op bent geklommen, en je kijkt achterom, wat zie je dan?" Het resultaat hiervan vindt je in deze tekening:

Stadsdeel: Noord
Thema: Community Care


Laatste nieuws

Manifest Community Care

In het leernetwerk Community Care is veel energie losgekomen. De initiatieven die bezig zijn geweest met Community Care hebben hun belangrijkste lessen opgeschreven in een Manifest dat tijdens de Meet up wordt aangeboden aan wethouder van der Burg! lees meer

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief