de BuurtBel (Community Care in het Oostelijk Havengebied)

Buurtcoöperatie OHG is een initiatief van, voor en door bewoners in het Oostelijk Havengebied. Doel is om mensen met elkaar in contact te brengen en daardoor de samenhang en het ondernemend vermogen te versterken. Bewoners willen zelf regie voeren op hoe zij wonen, werken en leven in de buurt. Als dit op elkaar aansluit, kan burenhulp daar op een natuurlijke manier inpassen. Voor een zorgvrager is namelijk de benodigde hulp niet opgeknipt in kleine stukjes. Voor aanbieders is dat wel zo. De financiering is zo geregeld, dat een aanbieder voor een bepaald 'product' zorg kan verlenen. Als je hulp nodig hebt, is je leven al vaak niet simpel. Het regelen van je eigen zorg is een zware en soms ondoenlijke taak erbij.
De Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied wil in samenwerking met Leven en Zorg en Civic de zorg anders organiseren. Buurtbewoners hebben de regie en bepalen welke hulp, op welk moment zij nodig hebben. Die hulp kan eenmalig of structureel zijn en bestaan uit burenhulp of professionele ondersteuning. Op afspraak of op afroep. De hulpvraag is altijd leidend. Dit noemen wij De BuurtBel. Uitgangspunt is het vormen van kringen rondom een hulpvrager.

Startpunt

Al voor de start van dit programma was Buurtcoöperatie Oostelijk Havengebied al bezig met het ontwikkelen van "Zorg op Afroep" in combinatie met burenhulp. Er lag een uitgebreid plan om dit te gaan organiseren. Daarnaast waren er actieve buurtbewoners die ook graag wat wilden doen aan het versterken van de informele zorg in de wijk. Beide initiatieven komen bij elkaar in De BuurtBel.

Mensen en organisaties

In het initiatief werken Buurtcoöperatie OHG, zorgaanbieder Leven en Zorg en Civic samen. Vanuit Buurtcoöperatie OHG zijn verschillende bewoners betrokken en zijn er twee BuurtBelcoördinatoren aangesteld.  

Contactpersoon


Meta de Vries, Buurtcoöperatie OHG, buurtcooperatieohg@gmail.com, 06-4008716
Myrthe Groen, Civic Amsterdam, m.groen@civicamsterdam.nl, 06-40411464

Inhoud initiatief

Boodschappen doen voor uw buurman die moeilijk te been is, even uw buurvrouw helpen met het aantrekken van haar jas, of het vervangen van een lamp... Weinig moeite, maar u helpt een buurtgenoot enorm uit de brand! Wij van de BuurtBel zetten ons in om buurtbewoners in het Oostelijk Havengebied met elkaar te verbinden. Juist bij de dagelijkse handelingen, die sommige bewoners niet meer altijd zelfstandig uit kunnen voeren, komt de hulp van een buurtgenoot als geroepen. 

Daarnaast kan de BuurtBel, voor professionele hulp, buurtbewoners koppelen aan een zorg- of welzijnsorganisatie. Door het contact met het professionele zorgnetwerk te combineren met het buurtbewonersnetwerk en de mantelzorg, kan de BuurtBel één aanspreekpunt vormen voor bewoners die ergens hulp bij nodig hebben. Hulp die kan variëren van een simpele klus tot professionele verpleging.

Dankzij de samenwerking met professionele zorgverleners, kan ook zorg op afroep geregeld worden; een nieuw en uniek initiatief in Nederland. Op het moment dat buurtbewoners behoefte hebben aan zorg kunnen zij contact opnemen met de BuurtBel. Wij regelen dat er zo snel mogelijk een professionele hulpverlener van Leven & Zorg op de stoep staat.

Buurtbewoners uit het Oostelijk Havengebied kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de BuurtBel. Op onze website kunnen buurtbewoners zich hiervoor aanmelden, het maakt niet uit of dit wekelijks is of één keer per jaar. We zien dat buurtbewoners zich met plezier inzetten, hun buurtgenoten beter leren kennen en zo meer betrokken raken bij de buurt.

De BuurtBel heeft ook een eigen Facebookpagina en een eigen nieuwsbrief.

Ervaringen

De BuurtBel is dagelijks bereikbaar. Bewoners kunnen langs komen in De Eester, kunnen bellen, mailen of gebruik maken van de Nettie-app.

Met inmiddels zo'n 25 actieve buurtbewoners die zich hebben aangemeld bij de BuurtBel hebben we samen al veel kunnen oplossen. Een kleine greep uit de matches: een IKEA kast in elkaar gezet, een lamp opgehangen, oogdruppels gegeven, spullen naar de berging gebracht, spullen bij grofvuil gezet, even een jas aantrekken, een rit geven naar het ziekenhuis, hulp bij het koken, boodschappen doen, een kopje koffie drinken. Kringen rondom hulpvragers beginnen voorzichtig te ontstaan. En we zijn bij 3 bewoners gestart met “zorg op afroep”. Dit  gaan we de komende tijd uitbreiden, omdat dit aantal te laag is om met elkaar te experimenteren hoe zorg op afroep het beste georganiseerd kan worden.  

Verwachtingen

In de initiatieven Community Care zijn begin 2016 'op de heuvel'-gesprekken geweest, waarin de vraag werd gesteld "als je in juni de heuvel op bent geklommen, en je kijkt achterom, wat zie je dan?" Het resultaat hiervan vind je in deze tekening:

Stadsdeel: Oost
Thema: Community Care


Laatste nieuws

Manifest Community Care

In het leernetwerk Community Care is veel energie losgekomen. De initiatieven die bezig zijn geweest met Community Care hebben hun belangrijkste lessen opgeschreven in een Manifest dat tijdens de Meet up wordt aangeboden aan wethouder van der Burg! lees meer

Wijzelf is sinds 1 november ook actief in Amsterdam-Oost.

Wijzelf Amsterdam-Oost is een burgerinitiatief, waarbij iedereen uit Amsterdam-Oost lid van de coöperatie kan worden en zo makkelijk online zelf hulp en zorg voor thuis kan regelen. (zonder tussenkomst van een bedrijf of organisatie). Het gaat vooral om praktische hulp of zorg, zoals hulp bij het huishouden, klussen in het huis of in de tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. lees meer

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief