Buurtpunt (Community Care in Oud Oost)

Er bestaat in Oud Oost een aantal bewonersinitiatieven dat al jarenlang goed, maar traditioneel werk verricht. Dynamo faciliteert hen en werkt met hen samen. In het gebied is ook een aantal nieuwe bewonersinitiatieven zich aan het ontwikkelen. Dynamo juicht deze ontwikkeling toe en wil graag gebruik maken van dit project om initiatieven die zich richten op informele hulp en ondersteuning te stimuleren.

Startpunt

In Oud-Oost is een groot potentieel aan krachtige verbindingen aanwezig. Drie actieve buurtbewoners brengen ieder op eigen wijze en vanuit eigen kracht verbindingen op gang met andere bewoners. Zij informeren, ondersteunen en adviseren mensen met vragen en initiatieven. Er zijn meer actieve bewoners, groepen en organisaties zoals de kerken die in Oost een belangrijke rol hebben. 

Mensen en organisaties

Buurtbewoners, bestaande uit een groep krachtige vrouwen: van stichting SAN (bevordering participatie van Surinamers, Antillen en andere Nederlanders) en stichting Bloem (intercultureel ontmoetingscentrum voor vrouwen in Oost) en een actieve buurtbewoonster; Lovely Rita, die zelf veel mensen in haar omgeving ondersteunt. Het initiatief wordt ondersteund door Rafael en Ellen van Dynamo. 

Contactpersoon

Rafael Beaumont, 020-4609300, rbeaumont@dynamo-amsterdam.nl

Inhoud initiatief

Het is vooral de bedoeling van dit initiatief om verbindingen te leggen tussen mensen met een ondersteuningsbehoefte en buurtinitiatieven zodat er een sterk netwerk ontstaat waar de buurt en haar inwoners beter van worden.

Ervaringen

Samen met Raphael en Ellen van Dynamo ontdekken de buurtbewoners hoe de samenwerking en ondersteuningskracht voor meer community care eruit kan zien en wie daar verder aan meedoen. Deze coalitie vindt het in ieder geval belangrijk om samen op te trekken, elkaar snel te vinden als het nodig is met korte lijnen en ‘elkaars potten’ te lenen. Ze willen samen bouwen aan een bewoners- en ondersteuningsnetwerk: community care door, voor en met elkaar. Voor de formele partner Dynamo een mooie kans om het samen leren en de samenwerking tussen formele en informele partners sterker te maken.

Verwachtingen

In de initiatieven Community Care zijn begin 2016 'op de heuvel'-gesprekken geweest, waarin de vraag werd gesteld "als je in juni de heuvel op bent geklommen, en je kijkt achterom, wat zie je dan?" Het resultaat hiervan vindt je in deze tekening:

Stadsdeel: Oost
Thema: Community Care


Laatste nieuws

Manifest Community Care

In het leernetwerk Community Care is veel energie losgekomen. De initiatieven die bezig zijn geweest met Community Care hebben hun belangrijkste lessen opgeschreven in een Manifest dat tijdens de Meet up wordt aangeboden aan wethouder van der Burg! lees meer

Wijzelf is sinds 1 november ook actief in Amsterdam-Oost.

Wijzelf Amsterdam-Oost is een burgerinitiatief, waarbij iedereen uit Amsterdam-Oost lid van de coöperatie kan worden en zo makkelijk online zelf hulp en zorg voor thuis kan regelen. (zonder tussenkomst van een bedrijf of organisatie). Het gaat vooral om praktische hulp of zorg, zoals hulp bij het huishouden, klussen in het huis of in de tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. lees meer

Delen:

Overzichtspagina Initiatieven

Nieuwsbrief